پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف

36,000 تومان
مینی پیتزا رست بیف
مینی پیتزا رست بیف

30,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت
پیتزا مرغ و گوشت

35,000 تومان
مینی مرغ و گوشت
مینی مرغ و گوشت

29,500 تومان
همبرگر
همبرگر

16,000 تومان
چیز برگر
چیز برگر

18,000 تومان
سوپ
سوپ

5,000 تومان
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

26,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

15,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

9,000 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

3,500 تومان
برنج ساده
برنج ساده

10,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

9,900 تومان
چلو مرغ و گوشت
چلو مرغ و گوشت

34,000 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

12,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

40,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

4,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

30,000 تومان
چلوجوجه استخوان
چلوجوجه استخوان

37,000 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

7,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

34,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان
خوراک جوجه با استخوان

27,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

4,800 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

24,000 تومان
سالاد
سالاد

6,000 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

35,000 تومان
ماست 100 گرم
ماست 100 گرم

1,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

25,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

49,000 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

3,500 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

39,000 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

2,500 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

26,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

1,500 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

16,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

26,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

5,000 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

16,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

6,500 تومان
چلو خورشت بادمجان
چلو خورشت بادمجان

26,000 تومان
ماست وموسیر 100 گرمی
ماست وموسیر 100 گرمی

2,000 تومان
کشک و بادمجان
کشک و بادمجان

13,000 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

45,000 تومان
خوراک اکبر جوجه
خوراک اکبر جوجه

35,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

35,000 تومان
چلو اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه

45,000 تومان
چلو سلطانی
چلو سلطانی

93,000 تومان
خوراک سلطانی
خوراک سلطانی

83,000 تومان
چلو کباب برگ
چلو کباب برگ

79,000 تومان
خوراک کباب برگ
خوراک کباب برگ

69,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

28,000 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

18,000 تومان
چلو قفقازی
چلو قفقازی

60,000 تومان
ماست 150 گرمی
ماست 150 گرمی

2,000 تومان
خوراک قفقازی
خوراک قفقازی

50,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

1,500 تومان
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه

95,000 تومان
پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص

26,000 تومان
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه

85,000 تومان
مینی مخصوص
مینی مخصوص

22,500 تومان
چلو شاه عباسی
چلو شاه عباسی

53,000 تومان
پیتزا مخلوط
پیتزا مخلوط

25,000 تومان
خوراک شاه عباسی
خوراک شاه عباسی

43,000 تومان
مینی مخلوط
مینی مخلوط

21,500 تومان
پیتزا قارچ و مرغ
پیتزا قارچ و مرغ

35,000 تومان
مینی قارچ و مرغ
مینی قارچ و مرغ

29,000 تومان
سبد خرید خالی است