باقلا پلو
باقلا پلو

17,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

18,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

9,000 تومان
برنج ساده
برنج ساده

10,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

36,000 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

15,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

6,500 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

27,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

30,000 تومان
ماست و موسیر
ماست و موسیر

5,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

53,000 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

6,000 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

44,000 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

5,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

3,000 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

18,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

7,100 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

18,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

8,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان

19,000 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

48,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

39,000 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

18,000 تومان
استامبولی پلو
استامبولی پلو

21,000 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

5,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

14,300 تومان
چلو مرغ و گوشت
چلو مرغ و گوشت

38,000 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

12,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

46,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

4,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

36,000 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

40,000 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

28,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

28,000 تومان
چلو قیمه بادمجان
چلو قیمه بادمجان

28,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

27,000 تومان
عدس پلو
عدس پلو

19,000 تومان
سبد خرید خالی است