استامبولی پلو
استامبولی پلو

15,000 تومان
باقلا پلو
باقلا پلو

14,000 تومان
شیرین پلو
شیرین پلو

18,000 تومان
سبزی پلو
سبزی پلو

11,500 تومان
لوبیا پلو
لوبیا پلو

9,000 تومان
چلو گو شت
چلو گو شت

56,000 تومان
سوپ
سوپ

5,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

15,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

7,250 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

3,500 تومان
برنج ساده
برنج ساده

8,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

9,900 تومان
چلو مرغ و گوشت
چلو مرغ و گوشت

31,000 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

12,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

38,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

4,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

30,000 تومان
چلوجوجه استخوان
چلوجوجه استخوان

36,800 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

7,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

30,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان
خوراک جوجه با استخوان

27,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

4,800 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

22,000 تومان
ترشی
ترشی

1,500 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

33,000 تومان
ماکارونی
ماکارونی

7,000 تومان
ماست 100 گرم
ماست 100 گرم

1,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

25,000 تومان
ماست و موسیر
ماست و موسیر

5,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

44,000 تومان
سیب زمینی و تخم مرغ
سیب زمینی و تخم مرغ

8,500 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

3,500 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

36,500 تومان
چلو کرفس
چلو کرفس

16,500 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

2,500 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

23,000 تومان
خورشت کرفس
خورشت کرفس

11,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

1,500 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

15,000 تومان
استامبولی با مرغ
استامبولی با مرغ

11,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

23,000 تومان
سبزی پلو با ماهی
سبزی پلو با ماهی

39,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

5,000 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

15,000 تومان
چلو قیمه بادمجان
چلو قیمه بادمجان

23,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

6,500 تومان
چلو خورشت بادمجان
چلو خورشت بادمجان

23,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان

15,000 تومان
ماست وموسیر 100 گرمی
ماست وموسیر 100 گرمی

2,000 تومان
چلو خورشت فسنجان
چلو خورشت فسنجان

38,000 تومان
خورشت فسنجان
خورشت فسنجان

30,000 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

40,500 تومان
خوراک اکبر جوجه
خوراک اکبر جوجه

30,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

32,000 تومان
چلو اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه

40,000 تومان
چلو سلطانی
چلو سلطانی

93,000 تومان
فسنجان گوشت مرغ
فسنجان گوشت مرغ

14,000 تومان
چلو کباب برگ
چلو کباب برگ

68,500 تومان
خوراک قارچ و مرغ
خوراک قارچ و مرغ

6,500 تومان
خورشت بادمجان
خورشت بادمجان

15,000 تومان
چلو کنتاکی
چلو کنتاکی

22,000 تومان
خوراک کنتاکی
خوراک کنتاکی

30,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

22,500 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

14,500 تومان
خورشت لوبیا سبز
خورشت لوبیا سبز

12,000 تومان
چلو قفقازی
چلو قفقازی

65,000 تومان
ماست 150 گرمی
ماست 150 گرمی

2,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

1,500 تومان
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه

95,000 تومان
چلو شاه عباسی
چلو شاه عباسی

53,000 تومان
خوراک شاه عباسی
خوراک شاه عباسی

43,000 تومان
چلو بره کباب
چلو بره کباب

66,500 تومان
عدس پلو
عدس پلو

13,000 تومان
سبد خرید خالی است