مینی پیتزا رست بیف
مینی پیتزا رست بیف

38,000 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

33,000 تومان
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه

98,500 تومان
خوراک شاه عباسی
خوراک شاه عباسی

53,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت
پیتزا مرغ و گوشت

48,000 تومان
استامبولی پلو
استامبولی پلو

21,000 تومان
مینی مرغ و گوشت
مینی مرغ و گوشت

41,000 تومان
همبرگر
همبرگر

20,000 تومان
چیز برگر
چیز برگر

23,000 تومان
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

32,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

19,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

11,000 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

5,000 تومان
برنج ساده
برنج ساده

13,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

14,300 تومان
چلو مرغ و گوشت
چلو مرغ و گوشت

43,000 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

12,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

51,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

4,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

43,000 تومان
خوراک جوجه با استخوان
خوراک جوجه با استخوان

34,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

6,500 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

44,000 تومان
ماکارونی
ماکارونی

15,000 تومان
ماست 100 گرم
ماست 100 گرم

2,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

31,000 تومان
ماست و موسیر
ماست و موسیر

5,000 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

6,000 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

49,000 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

5,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

3,000 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

20,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

33,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

7,100 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

20,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

8,000 تومان
ماست وموسیر 100 گرمی
ماست وموسیر 100 گرمی

3,500 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

57,000 تومان
خوراک اکبر جوجه
خوراک اکبر جوجه

43,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

44,000 تومان
چلو سلطانی
چلو سلطانی

118,000 تومان
خوراک سلطانی
خوراک سلطانی

105,000 تومان
پیتزا قارچ و گوشت
پیتزا قارچ و گوشت

45,000 تومان
چلو کباب برگ
چلو کباب برگ

99,000 تومان
خوراک کباب برگ
خوراک کباب برگ

86,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

35,000 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

22,000 تومان
چلو قفقازی
چلو قفقازی

76,000 تومان
ماست 150 گرمی
ماست 150 گرمی

2,500 تومان
خوراک قفقازی
خوراک قفقازی

63,000 تومان
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه

120,000 تومان
پیتزا رست بیف دو نفره
پیتزا رست بیف دو نفره

60,000 تومان
پیتزا پپرونی دو نفره
پیتزا پپرونی دو نفره

46,000 تومان
مینی مخصوص
مینی مخصوص

29,000 تومان
پیتزا مخلوط دو نفره
پیتزا مخلوط دو نفره

41,000 تومان
چلو شاه عباسی
چلو شاه عباسی

66,000 تومان
پیتزا مخلوط
پیتزا مخلوط

32,000 تومان
مینی مخلوط
مینی مخلوط

28,000 تومان
مینی قارچ و مرغ
مینی قارچ و مرغ

36,000 تومان
عدس پلو
عدس پلو

19,000 تومان
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف

45,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

38,000 تومان
چلوجوجه استخوان
چلوجوجه استخوان

46,000 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

13,500 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

30,000 تومان
سالاد
سالاد

6,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

62,000 تومان
چلو اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه

56,000 تومان
پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص

33,000 تومان
پیتزا مخصوص دو نفره
پیتزا مخصوص دو نفره

43,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ
پیتزا قارچ و مرغ

44,000 تومان
سبد خرید خالی است