استامبولی پلو
استامبولی پلو

40,000 تومان
باقلا پلو
باقلا پلو

35,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

25,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

18,000 تومان
چلو مرغ و گوشت
چلو مرغ و گوشت

64,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

69,000 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

16,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

69,000 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

50,000 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

69,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

50,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

79,000 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

60,000 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

6,000 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

49,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

4,000 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

30,000 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

30,000 تومان
چلو قیمه بادمجان
چلو قیمه بادمجان

49,000 تومان
خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان

30,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

50,000 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

40,000 تومان
عدس پلو
عدس پلو

35,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

20,000 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

7,200 تومان
برنج ساده
برنج ساده

19,000 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

15,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

7,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

50,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

7,000 تومان
ماست و موسیر
ماست و موسیر

8,000 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

9,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

49,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

12,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

13,500 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

69,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

59,000 تومان
ماست 150 گرمی
ماست 150 گرمی

5,000 تومان
سبد خرید خالی است