مینی پیتزا رست بیف
مینی پیتزا رست بیف

89,000 تومان
پیتزا مرغ و گوشت
پیتزا مرغ و گوشت

104,000 تومان
مینی مرغ و گوشت
مینی مرغ و گوشت

84,000 تومان
همبرگر
همبرگر

40,000 تومان
چیز برگر
چیز برگر

48,000 تومان
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی

94,000 تومان
کوبیده اضافی
کوبیده اضافی

30,000 تومان
کوبیده مرغ اضافی
کوبیده مرغ اضافی

22,500 تومان
نوشابه کوچک
نوشابه کوچک

7,200 تومان
برنج ساده
برنج ساده

24,000 تومان
نوشابه خانواده
نوشابه خانواده

18,000 تومان
پیتزا قارچ و پنیر بزرگ
پیتزا قارچ و پنیر بزرگ

58,000 تومان
مینی پیتزا قارچ و پنیر
مینی پیتزا قارچ و پنیر

34,000 تومان
چلو کوبیده مرغ و گوشت
چلو کوبیده مرغ و گوشت

76,500 تومان
دوغ خانواده
دوغ خانواده

16,000 تومان
چلو کباب کوبیده
چلو کباب کوبیده

84,000 تومان
دوغ کوچک
دوغ کوچک

7,000 تومان
خوراک کوبیده 2 سیخ
خوراک کوبیده 2 سیخ

60,000 تومان
دلستر خانواده
دلستر خانواده

16,000 تومان
زرشک پلو بامرغ
زرشک پلو بامرغ

79,000 تومان
دلستر کوچک
دلستر کوچک

7,000 تومان
خوراک مرغ
خوراک مرغ

55,000 تومان
سالاد
سالاد

7,000 تومان
چلو جوجه
چلو جوجه

84,000 تومان
ماست 100 گرم
ماست 100 گرم

4,000 تومان
خوراک جوجه
خوراک جوجه

60,000 تومان
ماست و موسیر
ماست و موسیر

8,000 تومان
چلو ماهی
چلو ماهی

99,000 تومان
زیتون پرورده
زیتون پرورده

9,000 تومان
خوراک ماهی
خوراک ماهی

75,000 تومان
اب معدنی بزرگ
اب معدنی بزرگ

6,000 تومان
چلو خورشت قیمه
چلو خورشت قیمه

59,000 تومان
اب معدنی کوچک
اب معدنی کوچک

4,000 تومان
خورشت قیمه
خورشت قیمه

35,000 تومان
چلو خورشت سبزی
چلو خورشت سبزی

59,000 تومان
نوشابه قوطی
نوشابه قوطی

12,000 تومان
خورشت سبزی
خورشت سبزی

35,000 تومان
چلو قیمه بادمجان
چلو قیمه بادمجان

59,000 تومان
دلستر قوطی
دلستر قوطی

13,500 تومان
خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان

35,000 تومان
خورشت فسنجان
خورشت فسنجان

48,000 تومان
چلو کباب لقمه
چلو کباب لقمه

84,000 تومان
خوراک اکبر جوجه
خوراک اکبر جوجه

71,000 تومان
خوراک کباب لقمه
خوراک کباب لقمه

60,000 تومان
چلو اکبر جوجه
چلو اکبر جوجه

95,000 تومان
چلو سلطانی
چلو سلطانی

166,000 تومان
خوراک سلطانی
خوراک سلطانی

142,000 تومان
چلو کباب برگ
چلو کباب برگ

139,000 تومان
خوراک کباب برگ
خوراک کباب برگ

115,000 تومان
چلو کوبیده  مرغ
چلو کوبیده مرغ

69,000 تومان
خوراک کوبیده مرغ
خوراک کوبیده مرغ

45,000 تومان
چلو قفقازی
چلو قفقازی

122,000 تومان
ماست 150 گرمی
ماست 150 گرمی

5,000 تومان
خوراک قفقازی
خوراک قفقازی

98,000 تومان
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه

190,000 تومان
پیتزا مخصوص
پیتزا مخصوص

80,000 تومان
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه

166,000 تومان
مینی مخصوص
مینی مخصوص

64,000 تومان
چلو شاه عباسی
چلو شاه عباسی

99,000 تومان
پیتزا مخلوط
پیتزا مخلوط

78,000 تومان
خوراک شاه عباسی
خوراک شاه عباسی

75,000 تومان
مینی مخلوط
مینی مخلوط

63,000 تومان
پیتزا قارچ و مرغ
پیتزا قارچ و مرغ

94,000 تومان
مینی قارچ و مرغ
مینی قارچ و مرغ

76,000 تومان
عدس پلو
عدس پلو

39,000 تومان
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف

112,000 تومان
سیب زمینی با پنیر
سیب زمینی با پنیر

29,000 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده

17,000 تومان
ماست وموسیر 100 گرمی
ماست وموسیر 100 گرمی

4,000 تومان
سبد خرید خالی است