خورشت قیمه بادمجان

خورشت قیمه بادمجان
16,000 تومان