خورشت قیمه بادمجان

خورشت قیمه بادمجان
35,000 تومان