خورشت قیمه بادمجان

خورشت قیمه بادمجان
18,500 تومان