خورشت قیمه بادمجان

خورشت قیمه بادمجان
15,000 تومان